(s) fortsätter på gamla invanda spår: gör alla i hela Sverige bidragsberoende. Den här gången har turen kommit till småföretagarna som ska “få stöd”.

“Keep your filthy stöd out of my småföretag!” säger jag. Sänk skatterna och gör det lättare att vara arbetsgivare istället. Men det rimmar såklart illa med (s) egentliga mål: alla medborgare ska vara beroende av (s). Alla ska med.

Uppdaterat: om du vill klara dig utan statens allmosor måste du börja bygga möjlighetsmoln.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation