Stora företag är för det mesta alldeles för långsamma och fega för att våga vara innovativa. Deras styrka är dock att de faktiskt har musklerna för att kunna göra riktigt omvälvande saker om de bara vågade. Därför blir man glad när man läser om Volvos vision om den kraschsäkra bilen år 2020. Mer sånt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation