Pelle Snickars skriver i SvD om hur “rädslan för att samhällen ska förlora sitt kulturarv när det digitaliserats verkar obefogad”.

Lagringssamhället är en intressant konsekvens av automatiseringen. En allt större del av våra sinnesintryck spelas in, lagras och distribueras. Följer man trendriktningen hamnar man snart vid en tidpunkt där allt vi upplever lagras och blir sökbart (eller åtminstone teoretiskt kan lagras).

I svallvågorna av denna trend uppstår en rad frågeställningar för samhället. FRAs olagliga övervakning, Pirate Bays lagliga torrentfiler och integritetskraven på skydd mot fotografering: de hänger alla samman.

Samhällsdebatten och de nödvändiga moraliska ramverken ligger långt efter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation