…är Louise Persson:

Jag läser nästan varje dag Dagens Arena. För att fascineras över vänsterns resa frÃ¥n sina egna ideologiska rötter. Häromdagen läste jag Per Wirtén–som inte bara är fantastiskt dÃ¥lig pÃ¥ att försvara Klein–som tycker att det är jävligt viktigt det där med genus och klass och nÃ¥got för staten att lägga tillrätta för människorna. Alltid denna lösning, nu mÃ¥ste staten göra nÃ¥got och gärna i en härlig smet av stat och kapital, och sedan kalla det för frihet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation