…är Louise Persson:

Jag läser nästan varje dag Dagens Arena. För att fascineras över vänsterns resa från sina egna ideologiska rötter. Häromdagen läste jag Per Wirtén–som inte bara är fantastiskt dålig på att försvara Klein–som tycker att det är jävligt viktigt det där med genus och klass och något för staten att lägga tillrätta för människorna. Alltid denna lösning, nu måste staten göra något och gärna i en härlig smet av stat och kapital, och sedan kalla det för frihet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation