Jordens biomassa genomgår kraftig tillväxt.

Planet Earth is on a roll! GPP is way up. NPP is way up. To the surprise of those who have been bearish on the planet, the data shows global production has been steadily climbing to record levels, ones not seen since these measurements began.

GPP is Gross Primary Production, a measure of the daily output of the global biosphere –the amount of new plant matter on land. NPP is Net Primary Production, an annual tally of the globe’s production. Biomass is booming. The planet is the greenest it’s been in decades, perhaps in centuries.

Orsaken? Ökade halter av koldioxid…

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

En videorecension av krypteringstjänsten Relakks genomförd av Sveriges svar på Cnet.com, Mjukvara.se:

Relakks krypterar alltså all trafik till och från din dator. Kostar 49kr/månad.

Man undrar om tjänster av denna typ kommer att förbli tillåtna även efter FRA-lagen genomförts. Att över huvud taget föra över information mellan två individer utan att det passerar genom en statlig server som kan avläsa informationen kan komma att bli förbjudet.

Har man inget att dölja så gör det inget att trafiken avlyssnas. Vill man inte detta betyder det att man har något att dölja.

Är det verkligen rätt väg att gå för samhället?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Sedan förra året bor jag i Sundbyberg strax utanför Stockholm. I förra kommunalvalet vann borgarna för första gången i kommunens historia. Sedan bytte två moderater sida och hejsan hoppsan så hade socialdemokraterna makten igen. Trots att de alltså förlorade valet.

I riksdagvalet röstade jag på Centerpartiet för första gången. Det var Fredrick Federleys frihetsbudskap som lockade mig att rösta på dem. Han stod för något som var mot förmynderi och statlig inblandning i våra liv. En frisk fläkt, tyckte jag då.

Snart kommer Riksdagen att rösta genom kanske det värsta övergreppet mot svenska medborgare någonsin i form av lagförslaget som får FRA att:

få genomföra signalspaning i kabel – telefontrafik, e-post och faxmeddelanden till och från utlandet. Lagen reglerar också FRA:s pågående signalspaning i etern.

Med andra ord: allting du gör på nätet kommer att sparas i servrar hos avlyssnas av FRA. Förrutom det solklara integritetsintrånget innebär det en säkerhetsrisk av rang. Såklart bara en tidsfråga innan lockelsen i datan kommer att bli för stor för någon. Du kan lika gärna räkna med att allt du gör på nätet fr.o.m. nu är helt offentligt eller åtminstone åtkomligt för någon av Sveriges mer än 500 myndigheter eller en framtida eventuell sverigedemokratisk regering.

Detta lagförslag vet jag att Federley m.fl. är starkt emot, men av partitaktiska skäl kommer de att tvingas rösta för förslaget i alla fall. Maria Rankka uppmärksammar detta väl här:

Om de personer vi väljer inte har någon betydelse, borde vi då inte radikalt kunna minska riksdagens storlek? Varför ska vi finansiera 349 ledamöter om de lika gärna kunde vara sju till antalet, men med röststyrka i förhållande till sitt partis storlek?

Ja, men varför egentligen rösta över huvud taget? Det verkar inte spela någon roll vem man röstar på.

Nej, det enda alternativet som gör en hyfsat säker på att man får vad man röstar på är att göra ett emikratiskt val, d.v.s. rösta med fötterna och lämna landet. Än så länge är det tillåtet.

Uppdaterat: jag undrar hur länge mjukvara som den här förblir tillåten.

Uppdaterat 2: det är inte korrekt att all trafik lagras hos FRA men all trafik avlyssnas av FRA. Skillnaden är hårfin. Eftersom man inte vet vilka kriterier FRA använder för att plocka ut information ur den svenska internetströmmen kan man förutsätta att allt plockas ut. Slutresultatet är det samma.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Pelle Snickars skriver i SvD om hur “rädslan för att samhällen ska förlora sitt kulturarv när det digitaliserats verkar obefogad”.

Lagringssamhället är en intressant konsekvens av automatiseringen. En allt större del av våra sinnesintryck spelas in, lagras och distribueras. Följer man trendriktningen hamnar man snart vid en tidpunkt där allt vi upplever lagras och blir sökbart (eller åtminstone teoretiskt kan lagras).

I svallvågorna av denna trend uppstår en rad frågeställningar för samhället. FRAs olagliga övervakning, Pirate Bays lagliga torrentfiler och integritetskraven på skydd mot fotografering: de hänger alla samman.

Samhällsdebatten och de nödvändiga moraliska ramverken ligger långt efter.