Från SvDs Kinablogg:

Den materiella nivån i denna by är förvisso inte hög men långt ifrån katastrofal. TV, rinnande vatten och ordentliga hus är standard. Enligt byborna vi talar med är det till följd av att utländska fabrikerna tillåtits etablera sig i Kina och den inkomst som föräldrarna där genererar som detta lyft kunnat åstadkommas.

Tänk att det finns folk som påstår sig vilja hjälpa de här människorna genom att förhindra att mer jobb skapas i dessa fattiga områden. Underligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation