Dick Kling ställer en intressant fråga:

Om en kommun drar ner personalen med en samhällskunskapslärare kan mellan 100 och 150 hushåll betala för en helårsprenumeration på en dagstidning. Är det självklart vilket som är viktigast för välfärden och vår orientering i samhället?

Har tidigare ställt en liknande fråga om TV-licens och internet. Hur många hushåll i Sverige kan inte skaffa sig en dator och bredband för att de tvingas betala TV-licens?

One Thought on “Välja vilken välfärd?

  1. TV-licensen ställd mot Internet är vettig men samhällskunskapsläraren mot tidningen. Nu vet jag inte…

    1) Läraren lär eleven – inte föräldrarna
    2) Läraren lär förhoppningsvis ut kritiskt tänkande
    3) Tidningar skrivs för att locka annonsörer. Okritiska larm och fånigheter är bättre än källkritik i detta avseende
    4) De flesta tidningarn är vida sämre än det material man kan hitta gratis pÃ¥ internet – om man nÃ¥gonstans, t ex i skolan, lärt sig vara källkritisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation