Ronnie Sandahl tror att integritetsdebatten och Piratpartiets framgångar handlar om att “ingen vill betala”. Det är dock mig veterligen ingen piratpartist som påstår att kultur ska vara gratis.
Däremot bör man som kulturarbetare (vilket för övrigt de flesta av oss är – all business is show business) hitta andra intäktskällor än att sälja små plastskivor.
Det är framför allt en fråga om hur långt staten eller privatpoliser som Antipiratbyrån ska kunna gå för att förhindra det trots allt ganska ringa lagbrottet att dela ut en fil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation