Är man egoist om man vill sig själv och sina närmaste väl?

Eller är man egoist om man lever sitt liv på ett sätt som gör att man blir beroende av andra?

En värdefråga som ställs alldeles för få gånger i den politiska debatten i det här landet.

2 Thoughts on “Egoism

  1. Man kan inte tala om egoism och altruism som de enda kategorierna. Den som gynnar sig själv eller sina närmaste utan att det sker genom försämringar för andra är inte egoist.

    Egenintresse är inte egoism.
    /DNg

  2. Bakom varje gärning finns för avsändaren alltid en positiv intention. Vi drivs av egenintresse och det finns ingen i min mening som inte gör det!

    Magnus Lundin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation