Automatiseringen är den megatrend som säger att allting som går att automatisera kommer att automatiseras. Nu läggs de tekniska pusselbitarna för överföring av fysiska objekt via nätet. Till att börja med endast enkla föremål som går att skriva ut med en 3D-skrivare.

Fler branscher än musik- och filmindustrin bör fundera över sin position i värdekedjan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation