Trevligt initiativ som försöker samla svenska bloggar om ekonomi. Den här bloggen är med på listan även om jag knappast kan kalla mig själv ekonom. Å andra sidan är ekonomi ett vitt begrepp som nämns i den här bloggens undertitel och sällskapet är trevligt så jag klagar absolut inte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation